حکمتیار همسایه‌های افغانستان را به ارسال اسلحه برای گروه‌های شورشی متهم کرد

حکمتیار همسایه‌های افغانستان را به ارسال اسلحه برای گروه‌های شورشی متهم کرد

گلبدین حکمیتار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در نخستین سفر ولایتی‌اش پس از ورود به کابل، به ولایت هرات در غرب افغانستان رفته. آقای حکمتیار در اجتماع هوادارانش گفته که جریان‌های داخل نظام برای مصالحه با طالبان باید هماهنگ عمل کنند. این رهبر جنجالی افغان بدون نام بردن از کشوری خاص، گفته که همسایه‌های افغانستان باید ارسال اسلحه برای گروه‌های شورشی را متوقف کنند. جزییات بیشتر را در گزارش محمد قاضی زاده ببینید.