کرزی: آمریکا در پی ایجاد ناامنی در منطقه است

کرزی: آمریکا در پی ایجاد ناامنی در منطقه است

حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، استراتژی جدید آمریکا برای جنوب آسیا را عامل تقابل منطقه‌ای دانسته و می‌گوید این راهبرد، افغانستان را در برابر کشورهای همسایه قرار می‌دهد و همچنین موجب ادامه جنگ و تاثیر در ثبات منطقه می‌شود.

او در گفت‌وگو با آصف معروف از رادیو دری بی‌بی‌سی خواهان برگزاری لویه جرگه سنتی/عنعنوی برای تحلیل و بررسی استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان شده است. نسخه کامل این گفت‌وگو را ببینید