روشنک وردگ؛ پزشکی که زندگی خود را وقف سلامت زنان سرزمینش کرد

روشنک وردگ؛ پزشکی که زندگی خود را وقف سلامت زنان سرزمینش کرد

زمستان سال ۱۹۹۶ بود که خبر مرگ حدود چهل زن هنگام زایمان در ولایت میدان وردگ، پای دکتر روشنک وردگ را از پاکستان به روستای آبا و اجدادی اش کشاند. می‌گوید کسب تخصص در بخش نسایی ولادی یا همان زنان و زایمان را ناتمام گذاشت و ترجیح داد به مشکلات سلامتی زنان در میدان وردگ رسیدگی کند. او در دور اول انتخابات پارلمانی، عضو پارلمان شد. همیشه پس از پایان جلسه مجلس، با طی کردن حدود چهل کیلومتر راه، عصر روز، خود را به شفاخانه ولسوالی سید آباد می‌رساند. سید انور خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل در سفری به ولسوالی سید آباد که هنوز هم پیوسته شاهد درگیری و ناامنی است پای صحبت دکتر روشنک وردگ نشسته.