روحانی‌زاده‌ای که مارکسیست شد

شاعر، روزنامه نگار، سیاستمدار و اکادمیسین؛ سلیمان لایق ۱۳ سال پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ کمونیستی شوروی، در روستایی در جنوب شرق افغانستان به دنیا آمد. پدر روحانی‌اش آرزو داشت او خدمتگار خانواده مذهبی مجددی‌ها شود، اما او به جنبش چپ پیوست و از رهبران حزب دموکراتیک خلق شد. در رژیم چپ‌گرای تحت حمایت شوروی سالها وزیر بود. آقای لایق می‌گوید زندگی دیدنی اما بسیار کوتاه است.

ایوب آروین پای صحبت او نشسته.