گفتگو با محی‌الدین مهدی، یک قرن بعد از انقلاب اکتبر

گفتگو با محی‌الدین مهدی، یک قرن بعد از انقلاب اکتبر

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شوروی تنها باعث تشکیل جنبش چپ در کشورهای همسایه، از جمله افغانستان نشد، بلکه زمینه تقویت جنبش راست اسلامی را هم فراهم کرد. از جمله کسانی که در واکنش به ظهور جنبش چپ در افغانستان به جنبش راست اسلامی پیوست، محیی‌الدین مهدی است. آقای مهدی ۶۲ ساله، فرمانده پیشین جهادی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، فعلا نماینده مجلس است. او در گفت‌وگویی با ایوب آروین، خبرنگار بی‌بی‌سی توضیح داده که در برابر قدرت یافتن جنبش چپ چگونه به جنبش راست اسلامی پیوست.