نمایش «عدالت برای زنان، عدالت برای همه» در افغانستان

نمایش «عدالت برای زنان، عدالت برای همه» در افغانستان

«عدالت برای زنان، عدالت برای همه»، عنوان نمایشی است که بر اساس داستان زندگی یک زن افغان در کابل اجرا شده. این تئاتر با کمک سازمان ملل و به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان برگزار شد. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.