بازداشت سه آموزگار ترکیه‌ای در کابل

بازداشت سه آموزگار ترکیه‌ای در کابل

دولت افغانستان گفته که نیروهای امنیتی چهار آموزگار یک مکتب افغان - ترک را در کابل بازداشت کرده‌اند. سه نفر از آنها اهل ترکیه هستند. بعد از کودتای ناموفق پارسال، آنکارا از کابل خواسته بود این مدارس را ببندد. اسماعیل شهامت گزارش می‌دهد.