چهارمین جشنواره فیلم‌ در کابل

چهارمین جشنواره فیلم‌ در کابل

چهارمین جشنواره فیلم‌های داستانی کوتاه، انیمیشن و مستند در کابل برگزار شد. سوژه بیشتر فیلم‌های این جشنواره، فقر، خشونت و مهاجرت است. هدف از برگزاری این جشنواره، شناسایی استعداد فیلم سازان افغان عنوان شده. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.