آزادی چهار معلم مدارس افغان-ترک در افغانستان

آزادی چهار معلم مدارس افغان-ترک در افغانستان

به گقته ریاست امنیت ملی افغانستان، چهار معلم مدارس افغان-ترک که هفته پیش در کابل بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند.

این آموزگاران شامل سه شهروند ترکیه و یک افغان بودند.

اما مسئولان مدارس افغان-ترک می‌گویند، یکی از بازداشت شدگان که معاون این مدارس است، هنوز آزاد نشده.

پس از کودتای نافرجام سال گذشته ترکیه که دولت آن کشور فتح‌الله گولن را متهم به طراحی این کودتا کرد، آنکارا خواهان تعطیلی مدارس افغان-ترک در افغانستان شد