سرنوشت عطا محمد نور در دست رهبران حزب جمعیت اسلامی

سرنوشت عطا محمد نور در دست رهبران حزب جمعیت اسلامی

رهبران حزب جمعیت اسلامی در کابل گردهم آمده‌اند تا درباره سرنوشت عطا محمد نور، رییس اجرایی این حزب تصمیم بگیرند. ریاست جمهوری گفته که استعفای آقای نور را پذیرفته. اما آقای نور با تاکید بر اینکه استعفایش از سمت ولایت بلخ مشروط بوده، می‌گوید پذیرش آن از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان غیرقانونی است و آن را قبول ندارد. در حال حاضر نگاه‌ها به نتیجه نشست رهبران حزب جمعیت اسلامی دوخته شده. اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد.