"میزان آلودگی هوا در کابل نسبت به دو سال گذشته کاهش یافته"

"میزان آلودگی هوا در کابل نسبت به دو سال گذشته کاهش یافته"

اداره محیط زیست افغانستان می‌گوید میزان آلودگی هوا در شهر کابل نسبت به دو سال گذشته کاهش یافته. این در حالی است که شهروندان کابل از میزان بالای آلودگی هوا شکایت دارند. میزان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ افغانستان در زمستان به دلیل استفاده گسترده از زغال سنگ و چوب برای گرمایش، به شدت افزایش می‌یابد. عالیه رجایی از کابل گزارش می‌دهد.