والی جدید بلخ، گوش به زنگ دستور رئیس جمهوری برای آغاز کار

والی جدید بلخ، گوش به زنگ دستور رئیس جمهوری برای آغاز کار

محمد داوود، والی جدید بلخ، می‌گوید منتظر دستور حکومت مرکزی برای رفتن به ولایت بلخ است. ریاست جمهوری افغانستان دو روز پیش استعفای عطا محمد نور را پذیرفت ولی خود او و حزب جمعیت اسلامی با کنار رفتن او مخالفت کرده‌اند. گرچه، آقای داوود می‌گوید این مخالفت فقط نظر بعضی از اعضای حزب است. خبرنگارمان خلیل نوری با محمد داوود صحبت کرد و از او درباره انتخاب شدن به این مقام پرسید: