آمریکا به پاکستان هشدار داد به شبه‌‌نظامیان طالبان پناه ندهد

آمریکا به پاکستان هشدار داد به شبه‌‌نظامیان طالبان پناه ندهد

معاون رئیس جمهوری آمریکا به پاکستان هشدار داده که به شبه نظامیان طالبان پناه ندهد. وزارت خارجه پاکستان هم گفته دوستان به یکدیگر هشدار نمی‌دهند. مایک پنس که دیشب وارد پایگاه بگرام در حومه کابل شد با سربازان آمریکایی صحبت می‎کرد. و بعد به کابل رفت و با اشرف غنی گفتگو کرد. کسری ناجی گزارش می‌دهد.