روزنامه‌های کابل؛ شنبه دوم جدی

حق نشر عکس Mandegar

روزنامه‌های کابل سخنان مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا را مهم دانسته که در سفر به افغانستان گفته بود "دوران پناه دادن به گروه‌های تروریستی در پاکستان به سرآمده است."

روزنامه آرمان ملی نوشته که حمایت آمریکا برای حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان حیاتی است چنانچه دیده می‌شود سیاست‌های جدید دونالد ترامپ،رئیس جمهوری آمریکا در باره افغانستان و کشورهای منطقه، بن بست چند ساله جنگ در برابر طالبان را شکست.

سرمقاله نویس معتقد است که طالبان در نقاط مختلف این کشور متوقف مانده‌اند و از جانبی هم هدف قراردادن منابع مالی طالبان طی هفته‌های اخیر که با بمباران کارخانه‌ها و مراکز تولید و فراوری مواد مخدر در مناطق طالبان آغاز شد، تأثیرات زیادی درتضعیف منابع و تمویل مالی جبهات طالبان داشته است.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان ما نیز با اشاره به سفر آقای پنس نوشته که اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره "تروریسم" و هراس افکنی نشان می‌دهد که این کشور به برداشت جدیدی از جنگ با "تروریسم " دست یافته است.

نویسند افزود که حالا آمریکا صریح و بی‌محابا به کشورهای حامی "تروریسم" هشدار می‌دهد و آنها را به از دست دادن منافع سیاسی، نظامی و اقتصادی تهدید می‌کند. مقام‌های آمریکا بر خلاف گذشته از کشورهایی که به گروه‌های تروریستی پناه می‌دهند، نام می‌برند و تمام ملاحظات سیاسی را در این رابطه کنار گذاشته‌اند.

سرمقاله نویس افزوده که تعهد دوامدار آمریکا به حمایت از افغانستان، هم نشانه امیدواری برای مردم افغانستان و هم مایه یأس و ناامیدی برای گروه‌های هراس افکن و حامیان خارجی آنها خواهد بود. بنابراین زمان آن فرا رسیده که همه کشورها دست از حمایت "تروریسم" برداشته و بجای تشدید و گسترش جنگ، تأمین امنیت منطقه را به عنوان عامل زمینه ساز تأمین منافع شان در نظر بگیرند.

حق نشر عکس daily afghanistan

روزنامه ۸صبح نوشته که دولت کنونی آمریکا، مجبوریت‌های اداره‌های قبلی را ندارد و به همین دلیل تلاش می‌کند که آهسته آهسته از سیاست مداراجویی با پاکستان فاصله بگیرد. افشاگری در مورد روابط پاکستان و طالبان حتماً مرحله‌ا‌ی اول عبور از سیاست مداراجویی با پاکستان است.

نویسنده افزوده که شاید در مراحل بعدی آمریکا فشار جدی‌تر، مثل اخراج پاکستان از فهرست متحدان این کشور، افشای نام ژنرال‌ها و افراد اطلاعاتی پاکستانی که همکار گروه‌های "تروریستی" هستند و درج نام پاکستان در فهرست دولت‌های تروریستی پیش برود.

سرمقاله نویس افزوده که بعید نیست آمریکا کمک‌های مالی و نظامی خود را به پاکستان کاملا متوقف کند. این چیزهایی است که مردم و دولت افغانستان می‌خواهند. مردم و دولت افغانستان می‌خواهند که آمریکا با پاکستان به عنوان متحد گروه‌های تروریستی برخورد داشته باشد و هزینه‌ا‌ی این اتحاد را به آن کشور تحمیل کند.

روزنامه اطلاعات روز نوشته که معاون رئیس‌جمهور آمریکا به‌درستی و به‌قول معروف، انگشت‌اش را روی درد افغانستان گذاشت. او خطاب به پاکستان گفت که "این کشور در مشارکت با آمریکا چیزهای زیادی به‌دست می‌آورد، در حالی‌که در غیر آن، چیزهای زیادی از دست خواهد داد."

به نظر نویسنده این اشاره‌ا‌ی هشدارآمیز در ادامه‌ا‌ی استراتژی جدید آمریکا در قبال کشورهای جنوب آسیا و افغانستان قابل فهم است که در آن به پاکستان هشدار داده شده بود که به حمایتش از تروریسم پایان بدهد.

حق نشر عکس Etilaatroz

سرمقاله نویس افزوده که تاکید پنس بر ماندن در افغانستان تا پایان کار "تروریسم" نیز چیزی است که مردم افغانستان دوست دارند آن را بشنوند. این سومین بخش برجسته‌ای سخنان پنس در کابل بود. اما تا آن‌جا که به وضعیت امنیتی کشور برمی‌گردد، حضور آمریکا در افغانستان با شکست‌ها و پیروزی‌ها، امیدها و ناامیدی‌ها، درستی‌ها و نادرستی‌های بسیاری همراه بوده است.

نویسنده افزوده که بدون شک، تجربه‌ای یک‌ونیم دهه‌ا‌ی حضور آمریکا در افغانستان باید در طرح برنامه‌ای پیروزی‌محور و متکی بر برآورده شدن انتظار مردم مبنی بر تأمین امنیت، کمک خواهد کرد. انتظار می‌رود این کشور مبارزه با فساد، سرکوب واقعی و بدون تمایز گروه‌های "تروریستی" و حمایت از نیروهای امنیتی را ادامه بدهد.