روزنامه‌های کابل، یکشنبه سوم جدی

افغانستان حق نشر عکس Mandegar

روزنامه‌های کابل سخنان عطا محمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی را درباره کنار رفتن از مقام ولایت بلخ و سیاست‌های ارگ ریاست جمهوری درباره او را مهم دانسته‌اند.

روزنامه راه مدنیت نوشته که آقای نور در خلال سال‌های ولایت‌اش "ثروت بسیار اندوخته" و پس از این نیز با توجه به شرایط اجتماعی افغانستان می‌تواند با استفاده از ثروتش در میادین سیاسی نقش‌آفرین بماند.

به نظر سرمقاله نویس همین ویژگی او سبب شده که "آدم‌های بسیاری فهمیده و نافهمیده در خدمت او قرار گرفته و از او به عنوان دانای معاصر تبلیغ کنند اما متاسفانه این نگرش بسیار ساده و عوام‌فریبانه است."

نویسنده مدعی است که آقای نور تا زمانی که "پرچم رنگ‌ و رخ پریده" جمعیت اسلامی را بر دوش می‌کشد، شانسی برای ورود در بازی‌های مرکزی نخواهد داشت، مگر اینکه با مرور گذشته‌ها تدابیر جدید سنجیده و از چشم‌انداز دیگر به سیاست بنگرد.

روزنامه افغانستان ما نوشته که عطامحمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی گفته که از ولایت بلخ کنار نمی‌رود و در این مورد تنها شورای رهبری جمعیت اسلامی می‌تواند تصمیم بگیرد.

به نظر سرمقاله نویس اختلافاتی که به مسایل شخصی ارتباط می‌گیرد و به آن رنگ و رخ قومی یا ملی داده می‌شود، بیشتر به قدرت سیاسی و نفوذ اجتماعی افراد و گروه‌ها و زمینه‌های زد و بند و بده و بستان در تعاملات سیاسی کشور مربوط می‌شود.

نویسنده مدعی است در کشوری که قانون محور تصمیم‌ گیری‌های سیاسی نباشد و حکومت به عنوان مرکز اقتدار سیاسی شناخته نشود، طبیعی است که تعاملات برمبنای زور و قدرت و مانورهای سیاسی انجام می‌شود. دوام این روند بدون شک به نفع مردم و کشور نیست.

سرمقاله نویس افزوده که مردم باید از این مرحله عبور کنند، زیرا به هر میزانی که قانون در جامعه حاکمیت پیدا کند و وحدت و همبستگی ملی تقویت گردد، به همان میزان مردم به خواست‌های شان نزدیک می‌شوند.

سرمقاله نویس روزنامه ماندگار معتقد است که ارگ ریاست جمهوری افغانستان سیاست را در این کشور قومی کرده است.

نویسنده این روزنامه افزوده حقیقت این است آنانی که در سفره قدرت از نان و آب آمریکا تغذیه می‌شوند، قدرت دارند و به زور آن حمایت‌های پولی و سیاسی ادامه حیات سیاسی می‌دهند، بقای خودشان را در جنگ قومی در افغانستان جست‌وجو می‌کنند.

حق نشر عکس Etilaatroz

نویسنده افزود که این‌ها به شدت در پی قومی کردن همه مسایل اند. به نظر می‌رسد که اصل سیاست در دستگاه ارگ و اطرافیان حریص قدرت و ثروت همان قومی کردن همه مسایل است که اگر روزی آتش آن شعله‌ور گردد به یقین که افغانستان را می‌سوزاند؛ اما این سیاست‌مداران تفرقه‌افگن پا به فرار گذاشته به دامن خارجی‌ها پناه می‌گیرند.

نویسنده افزوده که بنابرین، این راه رفته، فقط به جهنم ختم می‌شود؛ زیرا ابزار قرار دادن قوم و اختلاف‌اندازی از این طریق در میان آنان، یک نسخه شیطانی به هدف دست یافتن به منافع سیاه و غیر مشروع است که باید مردم با هشیاری در برابر آن عمل کنند.

روزنامه ۸صبح نوشته که حفظ سلامت سازمان دولت و منافع آن، وظیفه تمام شهروندان و سیاست‌مداران‌ است. سیاست‌مدارانی که ساحه راهبردی سیاست را در دست دارند، بیش از هر کس دیگر وظیفه دارند سلامت سازمان دولت را تضمین کنند.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که سیاست‌ورزی باید خط و مرز روشن داشته باشد. حفظ سلامت سازمان دولت و تداوم دموکراسی باید خط سرخ باشد. کسی نباید به خودش حق بدهد که به سلامت سازمان دولت صدمه برساند. اگر تصمیم سران حکومت به سلامت سازمان دولت صدمه بزند، باید پس گرفته شود، اگر تصمیم یک سیاست‌مدار پرقدرت به گونه‌ای باشد که سلامت کل سازمان دولت را به خطر بیندازد، باید همه در برابر آن بایستند.

روزنامه اطلاعات روز نوشته که رفتن یا ماندن عطامحمد نور در ولایت بلخ (به‌ عنوان والی) از نظر سلسله‌مراتب اداری و اصول حکومتی کاملا روشن است. رئیس‌جمهوری تصمیم نهایی را می‌گیرد.

نویسنده افزوده که عطامحمد نور خود به این سوال پاسخ داد؛ والی نیست، شریک ۵۰درصدی قدرت و از سازندگان حکومت است. رفتن یا نرفتن عطامحمد نور از مقام ولایت بلخ نیز از همین منظر قابل تحلیل و ارزیابی است.

نویسند افزوده که اکنون پافشاری آقای نور بر ماندن در ولایت بلخ بدل به یک چالش جدی سیاسی شده است. اصرار رئیس‌جمهور غنی به برکناری عطامحمد نور سوال‌های بسیاری در برابر خود وی نیز قرار خواهد داد.

نویسنده افزوده که غنی به‌درستی می‌داند که جدی‌تر شدن این مخالفت، مخالفان سیاسی او را به‌قدر کافی منسجم‌تر خواهد کرد. به این دلیل دشوار است که غنی به کاری فراتر از منظوری استعفای نور مبادرت ورزد.

سرمقاله نویس معتقد است که مخالفت والی با رئیس‌جمهوری دلالت‌های بسیاری دارد. آیا بلخ خارج از قلمرو حکومت قرار می‌گیرد؟ این سوال در صورت خودداری نور از رفتن از ولایت بلخ جدی‌تر خواهد شد و به‌صورت قطع چالش بزرگی در برابر حکومت خلق خواهد کرد.