درآمد دولت افغانستان '۱۲ درصد افزایش یافته است'

وزارت دارایی افغانستان حق نشر عکس fb/mof

وزارت مالیه/دارایی افغانستان می‌گوید که درآمد امسال این کشور نسبت به همین زمان در سال گذشته، ۱۲ درصد افزایش یافته است.

این وزارت‌خانه درآمد این کشور تا پایان سال مالی (٣٠ قوس/آذر ١٣٩٦) را حدود ۲ و نیم میلیارد دلار اعلام کرده است.

اکلیل حکیمی، وزیر دارایی افغانستان گفته که بخش عمد‌‌ای از این درآمد از طریق گمرکات به دست آمده است.

همچنین، گفته شده که در سال جاری ۶۷ درصد از بودجه توسعه‌ای دولت به مصرف رسیده که این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وزارت دارایی افغانستان دلیل افزایش درآمد امسال را انجام اصلاحات در منابع درآمدی و مبارزه با فساد اداری عنوان کرده است.

فساد مالی گسترده، مسدود شدن شمار زیادی کارخانه‌های تولیدی، خروج میزان زیادی از سرمایه‌ها به خارج کشور به دلیل ناامنی و محدود شدن کسب و کارهای درآمدزا، از عوامل اصلی به دست نیامدن درآمد حقیقی دولت افغانستان محسوب می‌شوند.

بودجه سال ۱۳۹۶ افغانستان شامل ۲۶۸ میلیارد افغانی (۴ میلیارد دلار) بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی (۲.۴ میلیارد دلار) بودجه توسعه‌ای است.

از مجموع بودجه توسعه‌ای افغانستان بیش از ۵۵۱ میلیون دلار اختیاری و بیش از ۸۰۸ میلیون دلار غیر اختیاری است.

اولویت بودجه افغانستان به بخش‌های امنیت، معارف/ آموزش و پرورش، زیربنا، زراعت و روستا داده شده ‌است.