حکمتیار: «ایران می‌خواهد بازی جنگ با داعش را، به افغانستان بکشاند »

حکمتیار: «ایران می‌خواهد بازی جنگ با داعش را، به افغانستان بکشاند »

در افغانستان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی مدعی شده که ایران می‌خواهد- به گفته او-، «بازی جنگ با داعش در عراق و سوریه را، به افغانستان بکشاند». دولت افغانستان، تاکنون در این زمینه، اتهامی به ایران وارد نکرده. در مورد حضور اعضا و فعالیت گروه داعش در افغانستان، ابهامات زیادی وجود دارد. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.