چرا بندر چابهار برای افغانستان، ایران و هند مهم است؟

چرا بندر چابهار برای افغانستان، ایران و هند مهم است؟

سال گذشته افغانستان، هند و ایران موافقتنامه سه جانبه چابهار را امضا کردند که بر مبنای آن افغانستان و هند می‌توانند مبادلات تجاری‌شان را از طریق بندر چابهار ایران انجام دهند. هدف از این همکاری دور زدن پاکستان، دسترسی هند به بازار افغانستان و آسیای میانه و نزدیک شدن افغانستان به دریای هند خوانده شده است. دولت ایران می‌گوید همکاری‌های هند و ایران در چابهار برای رقابت با هیچ کشوری نیست بلکه استفاده از این بندر می‌تواند همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی را در منطقه بیشتر کند.