مدلینگ؛ حرفه‌ای جذاب اما پرخطر برای زنان افغان

مدلینگ؛ حرفه‌ای جذاب اما پرخطر برای زنان افغان

در چند سال اخیر چندین گروه مدلینگ زنان و مردان، در کابل فعال شده‌اند، اما شمار زنان در این گروه‌ها همیشه کمرنگ و انگشت شمار بوده. اما به تازگی گروه کوچکی تنها از زنان مدل، شروع به کار کرده . در جامعه سنتی و مذهبی افغانستان، مدلینگ، به خصوص برای زنان - کاری جذاب اما پرخطر است . دو ماه پیش یکی از زنان مدل در افغانستان هدف حمله قرار گرفت و چاقو خورد. زینب محمدی از چالش‌های کار مدلینگ در افغانستان گزارش می‌دهد.