نگرانی‌ها ازکشمکش‌های بین ارگ و عطا محمد نور

نگرانی‌ها ازکشمکش‌های بین ارگ و عطا محمد نور

عطامحمد نور، والی مستعفی بلخ هشدار داده اگر دولت امضای او را بی‌اعتبار اعلام کند و حقوق کارمندان ادارات دولتی در بلخ را نپردازد، حقوق آنها را از عواید بندر حیرتان خواهد پرداخت. او امروز این سخنان را در واکنش به اظهارات مسئول اداره مستقل ارگان‌های محلی بیان کرد. ادامه تقابل ارگ با آقای نور مردم را در مزارشریف نگران کرده. ارشاد هنریار از مزارشریف گزارش می‌دهد.