آموزش حرفه‌ای برای زنان بدخشان

آموزش حرفه‌ای برای زنان بدخشان

در ولایت بدخشانِ در شمال‌شرق افغانستان، یک نهاد خصوصی برای بیش از یک‌هزار زن، زمینه آموزش حرفه‌ای فراهم کرده. در این مرکز- که برای خودکفایی و رهایی زنان از وابستگی اقتصادی ایجاد شده- حرفه‎های مختلف، مثل چرم‌دوزی، بافندگی، تولید لبنیات‌ وآشپزی آموزش داده می‌شود.

این گزارش را فضل احمد یلغوز، خبرنگار بخش اوزبکی بی‌بی‌سی، از بدخشان فرستاده.