والی ولایت فراه: بعضی کشورهای همسایه به طالبان کمک میکنند

والی ولایت فراه: بعضی کشورهای همسایه به طالبان کمک میکنند

والی ولایت فراه در غرب افغانستان میگوید بعضی کشورهای همسایه به طالبان کمک میکنند.

به گفته محمد عارف شاه جهان شبه نظامیان در مرز ایران آموزش می‌بینند و با تجهیزات جدید روسی می‌جنگند.