طرح جدیدی از بنکسی بر دیوار پلی در شهر هال بریتانیا

طرح جدیدی از بنکسی بر دیوار پلی در شهر هال بریتانیا

یک طرح از بنکسی، هنرمند مشهور گرافیتی، بر دیوار پلی در شهر هال در بریتانیا نقش بسته. این گرافیتی صدها نفر را به گوشه‌ای ساکت و قدیمی از شهر کشانده و حدس و گمان‌ها درباره مفهوم آن زیاد است. اما همه از پیدا شدن این گرافیتی بر دیوار شهر خوشحال نیستند. گزارشی ببینید از متیو بون Matthew Bone خبرنگار بی‌بی‌سی.