#شما؛ #دختران_خیابان_انقلاب

#شما؛ #دختران_خیابان_انقلاب

شما درمورد شیوه اعتراضی دختران خیابان انقلاب چه فکر می‌کنید؟ آیا علنی کردن مخالفت با حجاب اجباری تغییری در رفتار حکومت ایران ایجاد می‌کند؟