استقبال دولت افغانستان از موضع ترامپ علیه طالبان

استقبال دولت افغانستان از موضع ترامپ علیه طالبان

دولت افغانستان از موضع سرسخت دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا برای تعلیق مذاکره با طالبان استقبال کرده. ریاست جمهوری افغانستان گفته که باید صلح را در میدان جنگ جستجو کرد. شورای علمای افغانستان عالی‌ترین نهاد رسمی مذهبی هم در واکنش به حملات اخیر طالبان در کابل، حملات انتحاری را حرام اعلام کرد. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما از اقدام نمادین اعضای این شورا گزارش می‌دهد.