معاهده پالرمو چیست و چرا ایران به آن پیوسته؟

معاهده پالرمو چیست و چرا ایران به آن پیوسته؟

کمتر از یک هفته پس از تصویب پیوستن دولت ایران به معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی، موسوم به معاهده پالرمو، وزارت خارجه ایران، با انتشار بیانیه‌ای گفته که این معاهده به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد و در تضاد با حمایت ایران از گروه‌های مقاومت نیست. معاهده پالرمو چیست و چرا ایران به آن پیوسته؟ شهریار صیامی گزارش می‌دهد.