گفت‌وگو با محمد کریم خلیلی درباره روند صلح با طالبان

گفت‌وگو با محمد کریم خلیلی درباره روند صلح با طالبان

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید دولت با گروه‌های شورشیان که مسئولیت اعمال ضد بشری را به عهده می‌گیرند، صلح نمی‌کند. او در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفته که اکثریت خاموشی در بین طالبان هستند که از این وضعیت رنج می‌برند و آماده گفت‌وگو هستند. پیشتر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفت‌وگو با طالبان را در آینده نزدیک رد کرده بود. ریاست جمهوری افغانستان هم گفته که پس از این صلح را باید در میدان جنگ جستجو کرد.

جمال موسوی، در گفتگو با آقای خلیلی نظر او را در باره روند صلح با طالبان پرسیده.