مصاحبه با رئیس اداره امنیت ملی افغانستان

مصاحبه با رئیس اداره امنیت ملی افغانستان

محمد معصوم استانکزی، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان می‌گوید روسیه و ایران به این بهانه که طالبان علیه داعش می‌جنگد، به این گروه کمک می‌کنند.

رئیس امنیت ملی افغانستان در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی فارسی مدعی شد که در واقع این گروه طالبان است که در انتقال جنگجویان داعش به شمال افغانستان نقش اصلی را دارد.

جمال موسوی در این گفت‌وگو ابتدا از او در مورد ارتباط طالبان و داعش در افغانستان پرسیده است.