گذشت یک قرن از اعطای حق رای به زنان بریتانیا

گذشت یک قرن از اعطای حق رای به زنان بریتانیا

درست صد سال پیش در مجلس بریتانیا قانونی تصویب شد که برای اولین بار به بخش عمده‌ای از زنان بالای سی سال حق رای می‌داد. پیشگام مبارزات زنان برای گرفتن حق رای گروهی بودند که به سافرجت‌ها یا همان طرفداران حق رای زنان معروف شدند. سارا اسمیت خبرنگار بی‌بی‌سی در این گزارش گوشه‌ای از داستان مبارزات آنها را می‌گوید.