برنامه اسرائیل برای اخراج مهاجران غیرقانونی

برنامه اسرائیل برای اخراج مهاجران غیرقانونی

مقام های اسرائیل روند اخراج هزاران مهاجر آفریقایی غیرقانونی را آغاز کرده‌اند. به آنهایی که می‌خواهند ویزایشان را تمدید کنند گفته شده اگر تا دو ماه آینده از اسرائیل نروند زندانی خواهند شد. بعضی از این مهاجران گفته‌اند حبس در اسرائیل را به بازگشت به کشورهایشان ترجیح می‌دهند. هری دارکینز گزارش می‌دهد.