ادامه بحران بر سر تعیین والی بلخ در افغانستان

ادامه بحران بر سر تعیین والی بلخ در افغانستان

در افغانستان، «عطا محمد نور» والی مستعفی بلخ می‌گوید، مذاکرات «حزب جمعیت» با نمایندگان ریاست جمهوری بر سر برکناری او به نتیجه‌ای نرسیده است.

آقای نور، در جمع هوادارانش در مزار شریف از آنها خواست برای حرکت‌های مدنی آماده شوند.

این درحالی است که سازمان ملل متحد برای خارج کردن افغانستان از این بحران، وارد عمل شده است. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.