تعداد قربانیان حمله‌های انتحاری در افغانستان ۱۷ درصد افزایش داشته

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده که در سال ۲۰۱۷ بیش از ده هزار غیرنظامی در این کشور کشته یا زخمی شدند. به گفته این سازمان تعداد قربانیان حمله‌های انتحاری در افغانستان ۱۷ درصد افزایش داشته. سازمان ملل می‌گوید نگران ادامه حمله‌های انتحاری و افزایش قربانیان غیرنظامیان است. اسماعیل شهامت، گزارش می‌دهد.