ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران و افغانستان

ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران و افغانستان

سیاستهای ترویج نفرت و تفرقه‌افکنانه از دلایل وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ بوده. این نتیجه‌گیری سازمان عفو بین‌الملل است. در این گزارش سالانه مشخصا به صحبتها و فرمانهای رییس جمهوری آمریکا اشاره شده. عفو بین‌الملل همچنین از وضعیت حقوق بشر در ایران و افغانستان هم ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر از هادی نیلی.