#شما؛ آغاز به کار پروژه تاپی

#شما؛ آغاز به کار پروژه تاپی

پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند، از طریق افغانستان، یک قدم به واقعیت نزدیکتر شده و کار ساخت لوله گاز، حالا به افغانستان رسیده. تاپی چه فوایدی برای افغانستان دارد؟