نگاهی به عملکرد ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان

نگاهی به عملکرد ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان

با بدتر شدن وضعیت امنیتی به خصوص در کابل، بسیاری می‌پرسند که نهادهای عریض و طویل نظامی و امنیتی چه می‌کنند؟ این هفته، بی‌بی‌سی فارسی در سری گزارشهایی به عملکرد وزراتخانه‌های دفاع و داخله پرداخته. درسومین گزارش، جمال‌الدین موسوی نگاهی کرده به عملکرد ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان.