گزارش سه: سه گانه دفاع، داخله، امنیت _ تجدید قوای اطلاعاتی

گزارش سه: سه گانه دفاع، داخله، امنیت _ تجدید قوای اطلاعاتی

با بد تر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان و به خصوص کابل، بسیاری از خود می‌پرسند که آیا واقعا مشکل امنیت در افغانستان راه حلی دارد؟ اصلا نهادهای عریض و طویل نظامی و امنیتی چه می‌کنند؟ بی بی سی فارسی در سه گزارش ویژه به عملکرد وزراتخانه‌های دفاع و داخله و ریاست امنیت پرداخته. جمال الدین موسوی در سومین گزارش نگاهی کرده به ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان: