نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ازدواج‌های زیر سن

نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ازدواج‌های زیر سن

کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد افزایش ازدواج‌های زیر سن در مناطق ناامن ابراز نگرانی کرده. این کمیسیون گفته به رغم کاهش چشمگیر ثبت ازدواج‌های زیر سن، آمار این نوع ازدواج‌ها همچنان بالاست. اسماعیل شهامت، با عده‌ای از زنان قربانی ازدواج‌های اجباری صحبت کرده.