دیدگاه سفیر آمریکا در کابل درباره ایران

دیدگاه سفیر آمریکا در کابل درباره ایران

جان بَس، سفیر آمریکا در کابل می گوید که ایران از طریق سپاه پاسداران، به گروه طالبان در افغانستان کمک لجستیکی می‌کند. آقای بس که با همکارم، ضیا شهریار، صحبت می‌کرد، همچنین گفت که ایران به اختلافات فرقه‌ای در افغانستان دامن زده و هشدار داد این رفتارهای ایران می‌تواند مرزهای ایران با افغانستان را ناامن کند.