اعتصاب غذا به منظور پایان دادن به خشونت در افغانستان

در ولایت هلمند افغانستان، صدها نفر برای پایان خشونت در این کشور و دعوت از دولت و طالبان به مذاکرات صلح، اعتصاب غذا کرده‌اند. آنها در لشگرگاه، مرکز ولایت گردهم آمده‌اند و می‌خواستند به موسی‌قلعه که در کنترل طالبان است بروند که خواسته‌شان رد شد. اسماعیل شهامت گزارش می‌دهد.