اعتصاب غذا به منظور پایان دادن به خشونت در افغانستان

اعتصاب غذا به منظور پایان دادن به خشونت در افغانستان

در ولایت هلمند افغانستان، صدها نفر برای پایان خشونت در این کشور و دعوت از دولت و طالبان به مذاکرات صلح، اعتصاب غذا کرده‌اند. آنها در لشگرگاه، مرکز ولایت گردهم آمده‌اند و می‌خواستند به موسی‌قلعه که در کنترل طالبان است بروند که خواسته‌شان رد شد. اسماعیل شهامت گزارش می‌دهد.