"کمبود ویتامین "د" در ۹۵ درصد زنان باردار افغان"

"کمبود ویتامین "د" در ۹۵ درصد زنان باردار افغان"

وزارت بهداشت افغانستان می‌گوید ۹۵ درصد زنان باردار دچار کمبود ویتامین "د" هستند. ۱۵ درصد بیشتر از پارسال. پزشکان توصیه می‌کنند زنان باید روزانه ۳۰ دقیقه در معرض مستقیم نور آفتاب قراربگیرند. توصیه‌ای که با توجه به محدودیت‌ها در جامعه افغانستان کار آسانی نیست. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.