اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراها

اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراها

کمیسیون انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی این کشور را اعلام کرد. این انتخابات بعد از حدود سه سال تاخیر، حالا قرار است بیست و هشتم میزان یا مهرماه برگزار شود. ولی اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل می‌گوید هنوز در مورد برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین‌شده تردید وجود دارد.