رقص و ساز و آواز در جشنواره 'گل بادام' دایکندی

دومین جشنواره گل بادام در دایکندی، ولایت مرکزی افغانستان برگزار شد. این جشن با آوازخوانی گروه‌های موسیقی زنان و مردان و رقص و پایکوبی اهالی محل همراه بود. نمایش صنایع دستی و محصولات زراعتی، شعرخوانی و سخنرانی شماری از مقام‌های محلی بخش دیگری از این جشنواره بود. عکس‌ها از دفتر والی دایکندی

دایکندی

منبع تصویر، daikundi gov

توضیح تصویر،

دومین جشنواره 'گل بادام' در ولایت مرکزی دایکندی برگزار شد.

منبع تصویر، daikundi gov

توضیح تصویر،

آوازخوانی گروه موسیقی زنان بخشی از این جشنواره بود.

منبع تصویر، daikundi gov

توضیح تصویر،

اجرای موسیقی محلی در جشنواره گل بادام.

منبع تصویر، daikundi gov

توضیح تصویر،

این جشنواره با رقص چوب بازی اهالی محل همراه بود.

منبع تصویر، daikundi gov

توضیح تصویر،

رقص اتن در جشنواره گل بادام.

منبع تصویر، daikundi gov

توضیح تصویر،

محمود بلیغ، والی دايكندی برگزاری جشن گل بادام را برای معرفی داشته‌های فرهنگی و هنری و محصولات زراعتي دايكندی با اهمیت خواند

منبع تصویر، daikundi gov

توضیح تصویر،

این جشنواره با استقبال گرم مردم رو به رو شد.

منبع تصویر، daikundi gov

توضیح تصویر،

شمار زیادی از زنان و مردان در این جشنواره اشتراک کرده بودند.

منبع تصویر، daikundi gov

توضیح تصویر،

عصر فرهنگي با هنرمندان در محل قلعه تاريخي 'چهاراسپان' در ادامه جشنواره گل بادام برگزار شد.

منبع تصویر، daikundi gov

توضیح تصویر،

تماشاچیان مراسم شعرخوانی در عصر فرهنگی با هنرمندان.

منبع تصویر، daikundi gov

توضیح تصویر،

بادام یکی از مهمترین محصولات زراعتی ولایت دایکندی است.