تظاهران حامیان و مخالفان رئیس جمهور سابق برزیل که به زندان محکوم شده

تظاهران حامیان و مخالفان رئیس جمهور سابق برزیل که به زندان محکوم شده

در برزیل، هزاران نفر از مخالفان و طرفداران لولا داسیلوا رئیس جمهوری پیشین تظاهرات کردند. او به جرم فساد مالی به دوازده سال زندان محکوم شده ولی درخواست تجدید نظر کرده. ساعاتی پیش از صدور حکم دیوان عالی، اظهار نظر رئیس ستاد ارتش هم به تنش‌ها افزوده. او گفته که آقای داسیلوا نباید مصونیت قضایی داشته باشد. مجید خیام دار گزارش می دهد.