پنجاه سال از ترور مارتین لوتر کینگ گذشت

پنجاه سال از ترور مارتین لوتر کینگ گذشت

۵۰ سال پیش در شهر ممفیس ایالت تنسی، مارتین لوتر کینگ ترور شد. این رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا، که در زمان مرگش ۳۹ سال داشت، طوری بر ایالات متحده تاثیر گذاشت که حالا تنها کسی است که در تقویم تعطیلات سراسری آمریکا، یک روز به نام خودش دارد. هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.