یک بریتانیایی مامور کنترل حیوانات در قندهار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک بریتانیایی مامور کنترل حیوانات در قندهار

چند دهه جنگ در افغانستان پیامدهایی غیرقابل پیش‌بینی برای این کشور داشته. مناطق زیادی به خاطر درگیری‌ها کاملا خالی از سکنه شده‌اند و همین باعث شده گونه‌های مختلف حیوانات به این مناطق بیایند. یک بریتانیایی در پایگاه نظامی بریتانیا در قندهار، تقریبا هر روز با تعدادی از این گونه‌ها وقت می‌گذراند. جاستین رولات گزارش می‌دهد.