"معادن افغانستان، منبع درآمد طالبان و داعش"

وزیر معدن افغانستان گزارش گلوبال ویتنس را تایید کرده که می‌گوید طالبان و داعش از معادن تالک ننگرهار در شرق این کشور، پول بدست می‌آورند. پاکستان تنها وارد کننده تالک افغانستان است. آمریکا و اروپا نیز بزرگترین بازار تالک صادراتی پاکستان هستند. اسماعیل شهامت، از نرگس نهان، وزیر معدن افغانستان در مورد ارزش صادرات تالک افغانستان به پاکستان پرسیده؟