سالگرد حمله چهارراه زنبق کابل

سالگرد حمله چهارراه زنبق کابل

یک سال پیش در چنین روزی کابل شاهد حمله‌ای مرگبار به قلب منطقه دیپلمات‌نشین بود. این خونین‌ترین حمله در پایتخت در نزدیک به دو دهه اخیر، با بیش از ۱۵۰ کشته و صد ها زخمی بوده است. بسیاری تصور می‌کردند شوک این حمله، باعث سخت‌تر شدن تدابیر امنیتی خواهد شد. اما چنین نشد. عالیه رجایی از کابل گزارش می‌دهد.