آتش‌بس موقت دولت افغانستان با طالبان

آتش‌بس موقت دولت افغانستان با طالبان

رئیس جمهوری افغانستان امروز به نظامیان این کشور دستور آتش‌بس موقت در برابر طالبان داد. محمد اشرف غنی در یک پیام ویدیویی گفت که از بیست ‌و هفتم ماه رمضان تا روز پنجم عید فطر، عملیات تهاجمی در برابر طالبان افغان متوقف می‌شود. رییس ستاد ارتش افغانستان هم در یک نشست خبری گفت که اگر طالبان این آتش‌بس را رعایت کنند، امکان تمدید آن وجود دارد. اسماعیل شهامت گزارش می دهد.