دولت افغانستان ۲۶۰ زندانی حزب اسلامی را آزاد کرد

زندانیان
توضیح تصویر،

امروز چهارمین گروه زندانیان حزب اسلامی آزاد شدند

دولت افغانستان ۲۶۰ زندانی حزب اسلامی حکمتیار را از زندان آزاد کرد.

۸۵ نفر از این زندانیان از زندان بگرام و بقیه از زندان پلچرخی آزاد شدند.

غیرت بهیر، از سخنگویان حزب اسلامی حکمتیار می‌گوید رهایی زندانیان حزب اسلامی به اساس توافقنامه صلحی صورت می‌گیرد که میان این گروه و دولت افغانستان امضا شده است.

توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و هیات مذاکره کننده حزب اسلامی در میزان /مهر سال ۱۳۹۵امضا شد.

بر اساس این توافق، دولت متعهد شد تمام زندانیان عضو این حزب را به جز افرادی که مرتکب جرایم جنایی شده باشند و ادعاهای فردی علیه آنها وجود داشته باشد، آزاد کند.

تاکنون نزدیک به ۱۵۰ زندانی این حزب بر اساس این توافق در سه مرحله آزاد شده بودند.

توضیح تصویر،

هشتاد نفر از زندانیانی که امروز آزاد شدند در زندان بگرامی نگهداری می‌شدند و بقیه آنها در زندان پلچرخی

مقام‌های دولتی می‌گویند افرادی که از زندان آزاد می‌شوند، پرونده‌های آنها در سطوح مختلف اطلاعاتی و امنیتی بررسی می‌شوند و در نهایت بر اساس فرمان رئیس جمهوری آزاد می‌شوند.

آقای بهیر می‌گوید که حدود ۳۰۰۰ نفر از اعضای زندانی این حزب تشخیص و فهرست شده‌اند که قرار است بر اساس توافقنامه صلح آزاد شوند.

پیش از توافقنامه صلح، حزب اسلامی شاخه حکمتیار یکی از چهار گروه اصلی شورشی در کنار گروه طالبان، شبکه حقانی و گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بود که علیه دولت می‌جنگید.

توضیح تصویر،

توافقنامه آشتی بین دولت و حزب اسلامی حکمتیار در میزان/مهر دو سال پیش امضا شد

نگرانی از هویت آزادشدگان

نگرانی‌های وجود دارد که در بین زندانیانی که بر اساس توافقنامه آشتی با حزب اسلامی آزاد می‌شوند، افراد وابسته به گروه طالبان و حتی دولت اسلامی (داعش) آزاد شوند. منابعی گفته‌اند که برخی از این افراد به عنوان عضو گروه طالبان بازداشت و زندانی شده‌اند و این موضوع در پرونده‌های آنها هم ذکر شده است.

در مواردی زندانیانی که پیش از این آزاد شدند هم به دست داشتن در حملات علیه دولت متهم شدند.

پیش از این یک منبع حزب اسلامی تایید کرده بود که بعضی از افرادی که تحت عنوان عضویت حزب اسلامی آزاد شده یا می‌شوند، در کنار جنگجویان گروه طالبان نیز می‌جنگیدند اما این حزب تاکید دارد هیچ یک از افراد آنها ربطی به گروه داعش ندارد.

در همین حال، برخی سازمان‌های حقوق بشری هم اظهار نگرانی کرده‌اند که کسانی که مرتکب جرایم ضد حقوق بشری شده و جرایم آنها در دادگاه اثبات شده، از بند آزاد شوند.