حمله شورشیان در جلال آباد دستکم پانزده کشته داشت

حمله شورشیان در جلال آباد دستکم پانزده کشته داشت

در جلال آباد در شرق افغانستان شورشیان به اداره امور مهاجران حمله کردند و ۱۵ نفر را کشتند. ۱۵ نفر دیگر هم زخمی شده اند. به گفته مقام‌های محلی، یکی از مهاجمان در دوازه ورودی این اداره خود را منفجر کرد. طالبان گفته که حمله کار آنها نبوده‌است. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.